Seroprevalences of Hepatitis B and C among healthcare workers in Konya Research -Training Hospital

Serap Özçimen 1, Fatma Kacar 1, Fatime Korkmaz 1, Mehmet Özcan 1, Halil Karataş 1, Ayşe Sakız 1
More Detail
1 Konya Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Konya
EUR J BASIC MED SCI, Volume 4, Issue 1, pp. 7-11. https://doi.org/10.15197/sabad.2.4.02
OPEN ACCESS
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

In present study was aimed to investigate the seroprevalences of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) among healthcare workers in Konya Research and Training Hospital between 2012 and 2013. In sera samples obtained from 1208 healthcare workers, hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepati¬tis B surface antibody (anti-HBs) and HCV antibody (anti-HCV) markers were tested by chemiluminescent immunoassay with Advia Centaur (Siemens) autoanalyser. We found HBsAg positive and anti-HBs negative in 19 healthcare workers (1.57%); HBsAg negative and anti-HBs positive in 960 healthcare workers (79.4%); HBsAg negative and anti-HBs negative in 229 healthcare workers (18.9%); 5 healthcare workers (0.4%) anti-HCV antibody positive in 1208 healthcare workers. Screening at certain intervals should be held in healthcare workers who are at risk of hepatitis B and hepatitis C and immunization should be applied to those who are not immunized. Informative programs should take in part to prevent blood-borne diseases.

CITATION

Özçimen S, Kacar F, Korkmaz F, Özcan M, Karataş H, Sakız A. Seroprevalences of Hepatitis B and C among healthcare workers in Konya Research -Training Hospital. Eur J Basic Med Sci. 2014;4(1):7-11. https://doi.org/10.15197/sabad.2.4.02

REFERENCES

 • Baumert TF, Meredith L, Ni Y, Felmlee DJ, McKeating JA, Urban S. Entry of hepatitis B and C viruses - recent progress and future impact. Curr Opin Virol 2014; 4C: 58-65.
 • Behice Kurtaran. Hepatit Virüslerinin Bulaşma Yolları. Tabak F, Tosun S ed. Viral Hepatit 2013, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 2013:129-36.
 • Dienstag J. Hepatitis B virüs infection. New England Journal of Medicine 2008; 359: 1486-500.
 • Vyas GN, Yen TSB. Viral Hepatitis- Diagnosis, Therapy and Prevention. In: Specter S. Hepatitis B virus-Biology, pathogenesis, epidemiology, clinical description, and diagnosis. New Jersey: Humana Press; 1999:35.
 • Askarian M, Yadollahi M, Kouchak F, Danaei M, Vakili V, Momeni M. Precautions for Health Care Workers to Avoid Hepatitis B and C Virus Infection. Int J Occup Environ Med 2011; 2(4):191-8.
 • Shoaei P, Lofti N, Hassannejad R, et al. Seroprevalence of Hepatitis C Infection among Laboratory Health Care Workers in Isfahan, Iran. Int J Prev Med 2012;3:146-9.
 • Khan S, Attaullah S, Ayaz S, et al. Molecular epidemiology of HCV among health care workers of Khyber Pakhtunkhwa. Virol J 2011;8:105-9.
 • Turunç T. Kan donörlerinde hepatit B ve hepatit C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;8:172.
 • Çakaloglu Y. Hepatit B ulusal uzlasma toplantı metinleri 2005;99-102.
 • Uludağ Altun H, Eraslan A, Özdemir G. İkinci Basamak Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Seroprevalansları. Viral Hepatit Dergisi 2012;18(3):120-2.
 • Keçik Boşnak V, Karaoğlan İ, Namıduru M, Şahin A. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2013;19(1):11-4.
 • Demir İ, Kaya S, Demirci M, Cicioğlu-Arıdoğan B. Isparta İli Sağlık Personelinde Hepatit B Seropozitifliğinin Araştırılması. Turkish Journal of Infection 2006;20(3):183-7.
 • İnci M, Aksebzeci AT, Yağmur G, Kartal B, Emiroğlu M, Erdem Y. Hastane Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seropozitifliğinin Araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Derg 2009;66(2):59-66.
 • Akgül S, Gündüz T, Borand H, İspir B, Avcı Ötnü A. Hastane Personellerinin Hepatit B Hakkında Bilgi Düzeyleri ve HBV Serolojik Markerlerinin Araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2005;10(1):54-7.
 • Özsoy MF, Öncül O, Çavuşlu S, Erdemoğlu A, Emekdaş G, Pahsa A. Seroprevalences of hepatitis B and C among health care workers in Turkey. Journal of Viral Hepatitis 2003;10:150-6.
 • Sünbül M, Saniç A, Eroğlu C, Akçam Z, Hökelek M, Leblebicioğlu H. Sağlık personelinde hepatit B göstergelerinin seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 1998;1:22-4.
 • Tosun S. Türkiye’de Viral Hepatit B Epidemiyolojisi Yayınların Metaanalizi. Tabak F, Tosun S ed. Viral Hepatit 2013, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 2013: 27-80.
 • Attaullah S, Khan S, Naseemullah, et al. Prevalence of HBV and HBV vaccination coverage in health care workers of tertiary hospitals of Peshawar, Pakistan. Virology Journal 2011;8:275.
 • Ziraba A, Bwogi J, Namale A, Wainaina CW, Mayanja-Kizza H. Sero-prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection among health care workers in a tertiary hospital in Uganda. BMC Infectious Diseases 2010;10:191.
 • Djeriri K, Fontana K, Laurichesse H, et al. Seroprevalance of markers of viral hepatitis A, B and C in hospital personnel at the Clermont-Ferrand University Hospital Center Press Med 1996;25:145-50.
 • Lehel F, Csajbokne BM, Hangyal Z. Study of viral infections among hospital personnel. Orv Hetil 1998;139:115-9.
 • Aşkar E. Sağlık Çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. Uzmanlık Tezi.
 • Köse Ş, Sarıca A, Çağlan Çevik F, Cüce M. Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarında viral hepatit A, B, C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;8:152-4.
 • Leblebicioğlu H, Günaydın M, Durupınar B. Hastane personelinde hepatit B seroprevalansı. Mikrobiyoloji Bült 1993;27:113-8.
 • Kutlu T, Tümay GT, Çullu F, Erkan T. Sağlık personelinde hepatit B taraması ve aşılama. Klinik Gelişim 1995;8:3681-84.
 • Simons F, Van Damme P. Prevention and control of hepatitis in central and eastern Europe and the newly Independent States, Siofol, Hungary. Vaccine 1997;15:1595-7.
 • Tekin Koruk S, Koruk İ, Şahin M, Duygu F. Şanlıurfa’da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Klimik Derg 2009;22(2):55-61.
 • Öksüz Ş, Yıldırım M, Özaydın Ç, Şahin İ, Arabacı H, Gemici G. Bir devlet hastanesi sağlık çalışanlarında HBV ve HCV seroprevalansının araştırılması. Ankem Derg 2009;23(1):30-3.
 • Şencan İ, Şahin İ, Kaya D, Bahtiyar Z. Yeni kurulan bir tıp fakültesi hastanesinde sağlık çalışanlarının hepatit B ve hepatit C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2003;8(1):47-50.
 • Sünbül M. HCV Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi ve Korunma. Tabak F, Balık İ, Tekeli E ed. Viral Hepatit 2007, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 2007: 207-19.
 • Ersöz G, Şahin E, Kandemir Ö ve ark. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. Viral Hepatit Dergisi 2006;11:84-8.
 • Öz Bölükbaş FF, Yıldız Zeyrek F, Bölükbaş C ve ark. Hasta bakımı ve hastane hijyeninden sorumlu sağlık personelinde HBV, HCV ve HIV sıklığı. Viral Hepatit Dergisi 2004;9(2):89-92.
 • Doğan GB, Bayındır Y, Kayabaş Ü, Tekerekoğlu MS, Yoloğlu S, Ersoy Y. Dişhekimleri ve yardımcı sağlık personeli arasında hepatit B ve C seroprevalansı. Klimik Derg 2005;18(3): 121-4.
 • Sarı N, Günal Ö, Dizbay M, Hızel K, Aktaş F. Bir üniversite hastanesinde temizlikten sorumlu şirket elemanlarında ve sözleşmeli hemşirelerde HBsAg ve anti-HCV sıklığının araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2006:11(3):126-31.
 • Murt F, Ayaz C. Hastane personelinde viral hepatit B ve viral hepatit C sıklığı. İnfeksiyon Derg 1995;9:309-11.