Seroprevalance of Hepatitis B and Hepatitis C in Blood Donors in the Konya Region

Bahadır Feyzioğlu 1 * , Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1
More Detail
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2 Erzincan Devlet Hastanesi, Erzincan
3 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, Konya
* Corresponding Author
EUR J BASIC MED SCI, Volume 2, Issue 3, pp. 74-78. https://doi.org/10.21601/ejbms/9183
OPEN ACCESS
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Viral hepatitis infections are the most common transfusion-transmitted infections. In blood centers, sera of donors are screened for hepatitis B and hepatitis C by HBsAg and anti-HCV tests. The aim of this retrospective study was to determine the seroprevalence of hepatitis B and hepatitis C in Konya region by evaluating the serologic screening tests in blood donors. Anti-HCV and HBsAg test results of blood donors admitted to the blood center of Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine Hospital, for the last seven years, were evaluated. After questionnaires were completed by donors, bloods were collected and sera were separated. Sera of blood donors were analyzed for HBsAg and anti-HCV in the automated device by chemiluminescence microparticle immunoassay principle. Out of 165006 blood donors 2138 (1.3%) was found to be HBsAg positive and 594 (0.4%) was positive for anti-HCV. HBsAg positivity (2.1%) was found the highest rate in 2007. Anti-HCV positivity was higher in 2010 than other years (0.6%). HBsAg seroprevalence decreased over the years, on the contrary that increased seroprevalence of anti-HCV. We thought that vaccination have an effect on these results. To prevent transfusion-transmitted infections, avoiding unnecessary blood transfusion, effective use of donor questionnaire, donor screening for hepatitis viruses, determining the regional seroprevalance of hepatitis B and hepatitis C infections are issues to be emphasized.

CITATION

Feyzioğlu B, Gündem S, Özdemir M, Kocabaş R, Baykan M. Seroprevalance of Hepatitis B and Hepatitis C in Blood Donors in the Konya Region. Eur J Basic Med Sci. 2012;2(3):74-8. https://doi.org/10.21601/ejbms/9183

REFERENCES

 • Kaya S, Alanoğlu G, Polat M, Sipahi T. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi’nin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2009;16(2):13-5.
 • Arabacı F, Şahin HA, Şahin İ, Kartal Ş. Kan donörlerinde HBV,HCV,. HIV ve VDRL seropozitifliği. Klimik Derg 2003; 16(1): 18-20.
 • http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo20022/en/index1.html#world (Erişim 14 eylül 2012)
 • Hüseyin Şener Barut, Özgür Günal. Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi. Klimik Dergisi 2009;22:38-43.
 • Temiz H, Gül K. Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve VDRL Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22(2): 79-82.
 • Kaya S. Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Sıklığı. Klimik Dergisi 2008; 21(2):65-8.
 • Kader C, Erbay A, Birengel S, Gürbüz M. Kan donörlerinde hepatit B, hepatit C, insan immun yetmezlik virus ve sifiliz seroprevalansı. Klimik Dergisi. 2010; 23: 95-9.
 • Turan H, Şerefhanoğlu K, Kanat-Ünler G, Arslan H. Konya İlinde Kan Donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ve Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi. Klimik Dergisi 2011; 24(1): 36-9.
 • Altındiş M, Arıbaş ET, Sütçü A, Baykan M. Konya bölgesi kan donörlerinde HBsAg sıklığı. Selçuk Üniv Tıp Derg 1997; 13(1): 17-20.
 • Yücel N, Baykan M, Kara F. Konya kan merkezlerinde reaktif HBsAg ve anti-HCV oranları [Özet]. In: 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (24-29 Eylül 2000, Kapadokya) Kongre/Kurs Kitabı. İstanbul: Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2000: 347.
 • Baykan M. Sağlıklı donörlerde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı [Özet]. In: 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (24-29 Eylül 2000, Kapadokya) Kongre/Kurs Kitabı. İstanbul: Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2000: 366.
 • Özdemir M, Baykan M. Kan merkezimize başvuran gönüllü do nörlerde hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Selçuk Üniv Tıp Derg 2005; 21(1): 1-4.
 • Güzelant A, Kurtoğlu MG, Kaya M, Keşli R, Baysal B. Kan vericilerinde ve bir ağız-diş sağlığı merkezi çalışanlarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı ile vericilerde risk faktörlerinin araştırılması. İnfeks Derg 2008; 22(4): 189-95.
 • Ökten A. Türkiye’de kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma etiyolojisi. Güncel Gastroenterol 2003; 7(3): 187-91.
 • http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/ en/index4.html. (Erişim 15 eylül)